Rapidesa

Equips propis en el nostre centre. Treballem ràpid i de forma acurada.

Servei Global

Des del disseny fins a la producció de tots els detalls.

Experiència

Llarga experiència contrastada.

Fastcopy

Els nostres serveis de copisteria engloben diverses àrees.

. Impressió i fotocòpies en B/N i color.

. Escanejat de documents: al moment, gravació o enviament per mail.

. Enquadernacions: canonet, espiral, encolat americà o fastback, channel, rústica o artesanal, gravada, enquadernació amb cargols de llautó.

. Serveis de fax: enviament i recepció.

. Plastificat de documents.

. Mailings: ens encarreguem de tot. Còpies, plegat a màquina, ensobrament i tramesa a l’oficina postal.

. Segells de goma automàtics i manuals, segells per a roba i datadors de tot tipus.

. Manipulats: classificat, plegats, ensobrats, taladrats.